Ansatte og organisering

Direktør ved Eidsvoll 1814 er en av 8 avdelingsledere som inngår i Norsk Folkemuseums ledergruppe.

Eidsvoll 1814 er organisert med 3 seksjoner; formidling, drift og samfunnskontakt med seksjonsledere for hver av disse, samt stabsansatte som ivaretar administrasjon og økonomi i samarbeid med Norsk Folkemuseums administrasjonsavdeling.