Fagredaktører

Ansvarlig webredaktør: leder samfunnskontakt Astrid Galstad De ulike fagemnene har egne fagredaktører som publiserer innhold og er ansvarlig for oppdatering.

1814 og Grunnloven: historiker Torleif Hamre. Dagboken for året 1814 ble innholdmessig utviklet i 1999/2000 av historiker Bjørn Nistad

Eidsvollsbygningen: kunsthistorikerne Geir Thomas Risåsen og Solveig Therese Dahl.

Demokratiet i dag: dette stoffet er i all hovedsak basert på tekst utviklet av Stortinget for undervisningssidene på stortinget.no

Restaurering: Statsbygg og Eidsvoll 1814 ved sine respektive kommunikasjonsansvarlige fornyer og vedlikeholder stoff om restaureringen av Eidsvollsbygningen fram til Grunnlovsjubileet i 2014.