Produkter

Eidsvollsbygningens historie, og særlig Carsten Anker og hans familie, ligger som en stor inspirasjonskilde for vareutvalget.

Carsten Anker var i 1814 eier av Eidsvoll Jernverk, og Eidsvollsbygningen var jernverkets hovedbygning.  Fra 1792 til 1811 var Anker førstedirektør i Dansk Asiatisk Compagni og styrte importen av varer fra det fjerne Østen til Danmark-Norge. Asiatisk kompani var et betydelig handelsforetak, og på seilskutene kom det fineste porselen fra Kina og krydder og te fra India inn til København. Dette fant videre veien til Anker på Eidsvoll. Museumsbutikken har et stort utvalg av porselen der dekor og former er inspirert av 1700-tallets varer fra Østen.

Anker var opptatt av design, og i 1781 tiltrådte han som direktør for Det kongelige Meubelmagazin i København, med oppgave ”at udbrede en god Smag i Meubelarbejdet”. Han satte sitt preg på denne virksomheten gjennom sin sans for kvalitet og sin evne til å knytte til seg gode formgivere og håndverkere. I Ankers ånd søker vi etter alltid å ha noen moderne designprodukter i museumsbutikken, gjerne noen som nytolker historien.
Eidsvollsbygningen som Grunnlovens hus kommer til syne gjennom produkter som museet for en stor del selv har utviklet; grunnlovsplakat, fjærpenner, skrivebøker og en rekke jubileumsprodukter.


 

Praktisk informasjon

Fra 01.09.2011 er Museumsbutikken å finne i konservatorboligen , og gjennom hele restaureringsperioden.

Konservatorboligen har fått en ansiktsløftning, og vi får store, fine lokaler til butikken. Den særegne atmosfæren tar vi med oss,  men gleder oss over muligheten vi nå får til å skape en enda flottere ramme rundt produktene. Følg med! Her vil det skje ting.